ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้าง


                                                

              การควบคุมและตรวจงานก่อสร้าง เรามีวิศวกรและบุคคลกรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญพร้อมที่จะบริการการควบคุมและตรวจงานก่อสร้างอย่างครบวงจร โดยเราให้บริการตั้งแต่ เริ่มงานจนส่งมอบงาน โดยเรารวมวางแผนก่อสร้างของโครงการ และเรายังเข้าถึงการออกแบบสถาปัตยกรรม-วิศวกรรม งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม ครอบคลุมทุกงานเพื่อการประสานงานที่ลงตัว ซึ่งจะทำให้ลดปัญหาระหว่างการก่อสร้างไปได้มากและส่งผลให้ได้งานที่มีคุณภาพ ตามความคาดหมายของเจ้าของโครงการให้มากที่สุด


                              ขั้นตอนการให้บริการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง

 1.  เราเริ่มจากการตรวจสอบแบบก่อสร้างและวัสดุที่ใช้สำหรับก่อสร้างเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับอาคารของลูกค้าภายหลัง
 2.  การคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง ในกรณีที่มีผู้รับเหมาเสนอราคาหลายเจ้า เราจะทำการเปรียบเทียบผู้รับเหมาแต่ละเจ้าให้ลูกค้าได้ทราบข้อแตกต่างของผู้รับเหมา พร้อมทั้งรวมต่อรองราคาก่อนที่จะทำการเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างต่อไป
 3.  การตรวจสอบการแบ่งงวดงาน เพื่อไม่ให้เกิดการเบิกเงินเกินงวดงาน พร้อมทั้งตรวจแผนงานของผู้รับเหมาเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามกำหนดและไม่ให้งานล่าช้า
 4.  เมื่อเริ่มงานก่อสร้าง เราจะเริ่มเข้าตรวจสอบการวางหมุด เพื่อความถูกต้องของตำแหน่งเสาเข็มก่อนเริ่มงานเสาเข็ม
 5.  การตรวจสอบเหล็กเสริม การทาบเหล็ก ขนาดและจำนวนเหล็กเสริม ในฐานราก เสา คาน พื้น ก่อนการปิดแบบ
 6.  การตรวจสอบแบบหล่อคอนกรีตก่อนเทคอนกรีต ทั้งความแข็งแรง ระดับ ดิ่ง ฉาก
 7.  การตรวจสอบโครงสร้างเหล็ก ขนาด ลอยเชื่อมโครงหลังคา
 8.  การตรวจสอบการมุงหลังคา การยึดแผ่นและวัสดุที่ใช้กันรั่วของหลังคา
 9.  การตรวจสอบเส้นแนวก่ออิฐ ก่อนการก่ออิฐผนัง  ดิ่ง ฉาก และการติดกรงไก่กันร้าว
 10.  การตรวจสอบความแข็งแรงของโครงฝ้าเพดาน ระดับ และแนวการเล่นระดับตกแต่ง
 11.  การตรวจสอบวัสดุปูพื้นและ แนวเศษของวัสดุพื้น ระดับ Slope
 12.  การตรวจสอบการติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์
 13.  การตรวจสอบการติดตั้งประตู-หน้าต่าง และงานกระจก
 14.  การตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ตรวจสอบ ,โคม , ปลั๊ก , ตู้Load center , Ground lod 
 15.  การตรวจสอบการติดตั้งระบบสุขาภิบาล การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย การติดตั้งท่ออากาศ , P-trap
 16.  การตรวจสอบการติดตั้งระบบประปา ด้วยการทดสอบแรงดันในท่อ
 17.  การเก็บความเรียบร้อยของสีและความสะอาดก่อนส่งมอบงาน


             
เราให้บริการซื่อตรงเพื่อให้ท่านสบายใจได้ว่าอาคารของท่านจะได้มาตรฐานและวัสดุที่ตรงกับความต้องการของท่าน 


ตัวอย่างการควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้าง


                                

                      การตรวจสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะ ด้วยวิธี Dynamic load test

                                   

                            การตรวจสอบความแข็งแรงของเสาโครงสร้างหลังจากเปิดแบบ

                                         

                            การตรวจสอบเหล็กเสริมฐานรากและระดับการตัดหัวเข็มเจาะ

                                           

                     การตรวจสอบเหล็กเสริมในคานและระดับการเทคานพร้อมทั้งความแข็งแรง

                                                    ของไม้แบบก่อนเทคอนกรีต

                                           

                      การตรวจสอบการเดินท่องานระบบไฟฟ้า,ประปา,สุขาภิบาลและระบบปรับอากาศ

                                            

           การตรวจสอบการเดินท่องานระบบไฟฟ้า,ประปา,สุขาภิบาลและระบบดับเพลิง(Sprinkler) 

                                                    

                        การทดสอบการรั่วซึมของท่อด้วยอัดอากาศและทิ้งไว้เพื่อดูการรั่วซึมของท่อ

                                                      

                   การทดสอบการรั่วซึมของท่อน้ำทิ้งด้วยการขังน้ำและทิ้งไว้เพื่อดูการรั่วซึมของท่อ

                                              

           การทดสอบการรั่วซึมของท่อทองแดงด้วยอัดก๊าสไนโตรเจนและทิ้งไว้เพื่อดูการรั่วซึมของท่อ

                                              

                                                      การตรวจสอบดวงโคมแสงสว่าง


   
นาย อำนวย  ทองมีศรี
ประวัติการทำงานโดยย่อ

 

·     ปัจจุบัน                 WEB MASTER  WWW.AMNUEY-DESIGN.COM
      ปี  พ.ศ.2556          วิศวกรที่ปรึกษาโครงการ พระมหาเจดีย์ วัดศิิริพงษ์ธรรมนิมิต ( บางเขน )
                                     วิศวกที่ปรึกษาโครงการ คลังสินค้า  ( คลองหลวง คลอง 3 )
      ปี  พ.ศ. 2555         วิศกรที่ปรึกษาโครงการ อาคารพักอาศัยรวม 6 ชั้น ( ประตูน้ำพระอินทร์ )
                                    วิศกรที่ปรึกษา บ้านพักอาศัย 2 ชั้น 2 หลัง ( หมู่บ้านชลลดา บางเขน )
      ปี  พ.ศ.2554          วิศวกรที่ปรึกษาโครงการ กุฏิเจ้าอาวาสวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ( ซอยวัชรพล บางเขน )
                                    วิศวกที่ปรึกษาโครงการ อาคารพักอาศัยรวม 5 ชั้น ( ลำลูกกา คลอง 2 )
      ปี พ.ศ. 2553         วิศวกรที่ปรึกษาและวิศวกรออกแบบ โครงการ อาคารพักอาศัยและโรงงานผลิตสบู่ ( ซอย สำนักงานเขตบางแค )
                                    วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง อาคารคลังสินค้าและสำนักงาน 3 ชั้น ( ซอยวัดตะเคียน นนทบุรี )
      ปี พ.ศ.2552          วิศวกรที่ปรึกษาโครงการ - อาคารพักอาศัยรวม 8 ชั้น (เสนานิคม ซอย 2)
      ปี พ.ศ. 2551          บริษัท K.A.V design จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ
หน้าที่ ออกแบบคำนวณโครงสร้าง-ประมาณราคา-ตรวจสอบงานก่อสร้างและที่ปรึกษาโครงการ ติดต่อประสานงานขออนุญาต          
·        ปี พ.ศ. 2550        บริษัท Stoneheng Inter จำกัด ตำแหน่ง วิศวกรโครงการ ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง
                                    ปี 2550 โครงการปรับปรุงอาคาร Centre Point Silom (บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด มหาชน)
หน้าที่ จัดประกวดราคา,ควบคุมและบริหาร,เร่งรัดงาน ,ประสานงานผู้ออกแบบ , ตรวจสอบ Shop Drawing. , งานเอกสาร ฯเช่น รายงานประจำเดือน ,รายงานการประชุม
                                    ปี 2549 โครงการ บ้านกลางเมือง-พัฒนาการ (บริษัท เอเชียนพร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)
หน้าที่ ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง ตรวจงวดงานและเร่งรัดงาน ,ประสานงานผู้ออกแบบ,ถอดปริมาณวัสดุ, จัดทำ Shop Drawing. , จัดทำแผนงานก่อสร้าง,จัดหาและประสานงาน Supplier, งานเอกสาร ฯ
                                    ปี 2548 โครงการ อุทยานธรรมสภา Part C,D (วัดพระธรรมกาย)
หน้าที่ ตรวจงวดงานและเร่งรัดงาน ,ประสานงานและจัดประชุม,ควบคุมการก่อสร้าง,ถอดปริมาณวัสดุ,ตรวจสอบ Shop Drawing.  ,รายงานประจำเดือน,รายงานการประชุม งานเอกสาร ฯ
·        ปี พ.ศ. 2547        บริษัท Progressive Architecture And Engineering จำกัด ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
หน้าที่ ออกแบบ , เขียนแบบ , คำนวณโครงสร้าง , ควบคุมการงานก่อสร้าง , ประมาณวัสดุแลประสานงาน
·        ปี พ.ศ. 2546        บริษัท Intel Living จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคและออกแบบ
หน้าที่ ออกแบบ , เขียนแบบ , ควบคุมและตรวจสอบงานติดตั้งและประสานงานโครงการ
·        ปี พ.ศ. 2545        เขียนแบบ  Shop Drawing โครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน( CONTRACT)
หน้าที่ เขียนแบบ  Shop Drawing งานกระเบื้อง,งานฝ้า-เพดาน ประสานงานกับวิศวกร
·        ปี พ.ศ. 2544        บริษัท Thyssen Polymer Sulotion Co.,Ltd. ตำแหน่ง Draftman
                                    หน้าที่ เขียนแบบ ประตู-หน้าต่าง
·        ปี พ.ศ. 2540        สำนักงานเขตสายไหม ตำแหน่ง พนักงานเขียนแบบผังชุมชน( CONTRACT)
                                    หน้าที่ สำรวจและเขียนแบบผังชุมชนในเขตสายไหม
อบรมเสริมทักษะวิชาชีพ
    ปี 2549 อบรมเชิงวิชาการเรื่อง การพัฒนาการประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธาด้านงานสนาม รุ่นที่ 3 
                 ณ.  วิศวกรรม สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
    ปี 2551 อบรมผู้ตรวจสอบอาคาร 
                ณ.สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


           

                             dot
WEBBOARD
dot
bulletอ่านกระทู้ใน WEBSITE
dot
สาระน่ารู้ของงานก่อสร้าง
dot
bulletเอกสารขออนุญาตก่อสร้าง
bulletประเภทอาคารที่ต้องตรวจสอบ
bulletการตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย
bulletความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย และการปลูกสร้างบ้าน
bulletปัญหาที่มาจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของการวางแท็งค์น้ำ
bulletบ้านเพื่อสุขภาพ
bulletไอเดียแต่งบ้านราคาประหยัด
bulletวัสดุที่ทำให้ผนังบ้านเย็น
bulletแบบบ้านฟรี สำนักงานโยธา
dot
ผลงานการออกแบบ
dot
bulletบ้านพักอาศัย
bulletทาวน์เฮ้าส์
bulletอาคารพาณิชย์
bulletอพาร์ทเม้นท์
bulletโรงงาน&คลังสินค้า
bulletอาคารสำนักงาน
bulletKIOSK & BOOTH
bulletออกแบบตกแต่งภายใน
bulletอื่น ๆ
dot
อ่านข่าวสารวันนี้
dot
bulletข่าวไทยรัฐ
bulletข่าวเดลินิวส์
bulletข่าวคมชัดลึก
bulletข่าวสด
bulletตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
dot
ความรู้ทั่วไป
dot
bullet7 มหัศจรรย์แห่งชีวิต และ 7 หลักคิดจาก ว.วชิรเมธี
bulletเอกสารในการกู้บ้าน
bulletตัวอย่างการคิดเงินงวด
bulletกลยุทธในการขอกู้เงิน
bulletฮวงจุ้ย : วิธีตกแต่งบ้านตามหลักฮวงจุ้ย
dot
บันเทิง
dot
bullet GAME ON LINE
bulletจองตั๋วดูหนัง เมเจอร์
bulletซื้อ-ขาย ของมือสอง
bulletฟังวิทยุ ONLINE
bulletเช็คราคาอุปกรณ์คอม
bulletDOWNLOAD SOFTWARE
dot
ต้องการรับข่าวสารของ WEBSITE

dot


โอ้เอ้ ทีม
DVD ราคาถูก
อุปกรณ์แต่งรถมอเตอร์ไซค์
ขายสินค้า โฆษณาสินค้า ร้านค้าออนไลน์


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
***เราสร้างมาตรฐานในการให้บริการที่เป็นกันเอง และซื่อตรงต่อลูกค้าเสมอมา*** อำนวย-ดีไซน์ TEL:089-175-3206 , FAX:02-991-1727, EMAIL:t_eae@yahoo.com